Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Tutulmaz’ın mesajı şöyle;

“Bilindiği üzere İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edildiği 10 Aralık 1948’den bu yana her yıl bugün kutlanmaktadır. Bütün dünyada insan haklarının korunmasını amaçlayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda yapılan etkinliklerde kişi hak ve özgürlükleri tanıtılmakta, anlatılmakta, farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. İnsanın en önemli ve anlamlı hakkı hiç şüphe yok ki yaşama hakkıdır. Bunu din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık, eşitlik gibi duygu ve davranışları ön plana çıkaran hakların tümü takip etmektedir. Yaşama hakkı, düşünme, eğitim, öğretim, çalışma, özgürlük ve kişi güvenliği ve benzeri haklar ile de desteklenmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre herkes bütün haklar ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanabilir.

İnsan temel hak ve özgürlüklerine gerekli özeni ve saygıyı göstermeyen devlet ya da milletler, huzuru ve toplumsal barışı sağlayamazlar. Toplumda huzur, güven ve barış ortamının sağlanması ancak insan hak ve özgürlüklerine gereken hassasiyet saygıyı göstermekle mümkün olacaktır. Ülkemiz insan hakları ve temel hak ve özgürlükler konusunda diğer ülkelerle aynı ilke, değer ve amaçları paylaşmakta, ülkemizde insan haklarının her yönüyle korunması ve daha iyi noktalara ulaşılmasına özen gösterilmekte ve bu konuda özellikle son yıllarda memnuniyet oluşturan önemli adımlar atılmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin kanunlar önünde eşitliğine ve ayrımcılığa uğramamalarına dayanan, hukukun üstünlüğü ilkesi ile korunan,’’insan haklarına saygı’’ Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasına göre değiştirilemez niteliklerdendir.

İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız eşitlik ilkesini ön plana çıkararak insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere gereken özen ve ihtimamı göstermektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, insan hak ve özgürlüklerinin her zaman tam anlamıyla korunup gözetildiği, saygıyla yaklaşıldığı, ayrımcılık ve ihlallerin yapılmadığı güzel bir dünyada yaşamak dileğiyle, saygıdeğer halkımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum.”

Yorum Bırakın